Wanneer een accountant nodig

Wanneer een wettelijk verplichte accountantscontrole nodig.

Regelmatig is sprake van onduidelijkheid over de wettelijke plicht tot accountantscontrole. Een hardnekkig misverstand in deze is dat een accountant altijd verplicht is om de jaarrekening te controleren van een rechtspersoon (BV, NV of buitenlandse vennootschap als Ltd en GmbH). Dit is zeker niet het geval.

Wanneer is dan wel sprake van een wettelijk verplichte accountantscontrole?

De wet onderscheidt drie soorten rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. Alleen voor de laatste twee categorieën is een accountantscontrole verplicht.

Voor kleine rechtspersonen kan dus ook een ander dan een accountants de jaarrekening opstellen.

Wanneer voldoet uw onderneming aan de criteria van een kleine rechtspersoon?

Dit is het geval indien aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt:

1. balanstotaal is kleiner 4,4 miljoen euro

2. netto-omzet is kleiner aan 8,8 miljoen euro

3. er zijn minder dan 50 werknemers

 

Het merendeel van de rechtspersonen in Nederland is aan te merken als kleine rechtspersoon.

Daarbij komt dat de accountant van rechtspersonen die tegen de criteria van middelgrote rechtspersoon aan zitten zal wijzen op de wettelijke controleplicht.

 

Wanneer een accountant inschakelen?

De grens voor de inschakeling van een accountant voor de uitvoering van een wettelijk verplichte accountantscontrole ligt dus vrij hoog.

 

Voor een actieve ondernemer zijn vrijwel alle vragen relevant. Gedegen advies geven is alleen weggelegd voor vakmensen. Professionals die het naadje van de kous weten, met de ondernemer meedenken en samen met hem/haar de juiste koers uitzetten. Deze mensen vindt u Randstad Fiscaal. Bijkomend voordeel is dat wij regionaal werken en daardoor het werkgebied van de ondernemer kennen.

Welke vragen kan een (BV) ondernemer zoal hebben

 

 Wat is mijn optimaal fiscaal salaris?

 Heb je gedacht aan een pensioen in eigen beheer en een wettelijk correcte pensioenovereenkomst volgens de wet VPL?

 Hoe heb je de pensioendotatie over dit jaar berekend?

 Heb je rekening gehouden met een back-service-verplichting?

 Moet ik mijn auto op de zaak zetten?

 En zo ja, wat is dan mijn eventuele eigen bijdrage?

 Kan dat niet gecompenseerd worden met een hoger salaris of dividend?

 Ik heb een schuld aan mijn BV in de jaarrekening 2013 staan, wil je die verlagen met een dividenduitkering?

 Wanneer en hoe betaal ik de dividendbelasting?

 Ik rij mijn privé auto ook zakelijk. Zorg je voor de aftrek van de voorbelasting BTW? (leuke testvraag, dit mag dus niet meer!)

 Etc. etc. etc.

Wij kunnen deze lijst nog veel langer maken. Maar voor elke actieve DGA zijn vrijwel alle vragen relevant en kunnen wij u van de juiste van de juiste repliek dienen.