Rapportages

Wij verzorgen periodiek of op uw verzoek rapportages. Dit kunnen standaard winst- & verliesrekening zijn, naar ook rapportages waarin specifiek op bepaalde zaken wordt ingegaan. Hierbij moet u denken aan marge berekening, voorraadontwikkeling, debiteurenverloop, kasstroomontwikkeling en elk divers onderwerp dat u belangrijk genoeg vindt om eens iets meer van te weten.