Jaarverslagen

Wij verzorgen uw volledige jaarverslaggeving. Deze bestaat altijd uit een balans en winst- & verliesrekening met een uitvoerige specificatie, een fiscaal overzicht, alsmede een vergelijk met het voorgaande jaar. Wanneer het verslag hier aanleiding toe geeft zullen wij ook, schriftelijk, aandachtspunten aangeven. Dit verslag kan, op uw verzoek, worden uitgebreid met onder meer een kasstroom overzicht, kengetallen, een vaste activa overzicht, een management review, et cetera.

Het jaarverslag ontvangt u zowel digitaal, als op papier.

Een jaarrekening is verplicht bij de aangiften van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting,

Daarnaast is een jaarrekening nodig bij de aanvraag van een financiering en uiteraard is het een handige moment opname, om een inzicht te krijgen in de prestaties van uw bedrijf.

 

Indien u een BV, Stichting of een coƶperatie heeft verzorgen wij ook de verplichte publicatie stukken voor de Kamer van Koophandel en stellen wij een verslag op van de Algemene Vergadering.