Debiteurenbeheer

Een aanmerkelijk onderwerp binnen een bedrijf is de kasstroom en dan vooral zorgen dat de gefactureerde bedragen tijdig aan u betaald worden. Wij verzorgen voor u het complete debiteurenbeheer, van facturering tot aan betaling en, indien noodzakelijk, tot gerechtelijke procedures aan toe. Periodiek verzorgen wij, op uw verzoek, rapportages met betrekking tot de stand van zaken van uw debiteuren